Những thông tin hữu ích về cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp

Đối với người lao động, tiền lương là điều quan tâm đầu tiên. Bởi lẽ, tiền lương là nguồn kinh phí để người lao động trang trải mọi chi tiêu trong cuộc sống. Đồng thời, là thước đo giá trị lao động của con người. Cách tính lương của mỗi đơn vị có sự khác nhau, trong đó khối doanh nghiệp có nhiều đặc thù riêng. Cùng tìm hiểu chi tiết về cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Bài viết của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về những vấn đề sau:

1. Tổng quan về tiền lương.

2. Quy định về tiền lương, thang bảng lương trong doanh nghiệp.

3. Cách tính lương, các hình thức trả lương cơ bản trong các doanh nghiệp hiện nay.

4.  Quy định về các khoản trợ cấp và khấu trừ cho người lao động doanh nghiệp.

5. Tham khảo mẫu quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp cho người lao động của công ty Kế toán Thiên Ưng.

Tiền Lương và những vấn đề cân lưu ý

Sau đây, quý bạn đọc hãy cùng tìm hiểu chi tiết:

1. Tổng quan về tiền lương

Để hiểu rõ cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp, bạn đọc cần nắm được những khái niệm cơ bản về tiền lương và những vấn đề có liên quan đến tiền lương tại Việt Nam, cụ thể như sau:

Khái niệm tiền lương

Bạn biết gì về tiền lương, cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp?
Bạn biết gì về tiền lương, cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp?

“Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành qua thỏa thuận giữa người sử dụng sức lao động và người lao động phù hợp với quan hệ cung cầu sức lao động trong nền kinh tế thị trường”.

“Tiền lương là khoản tiền mà người lao động nhận được khi họ đã hoàn thành hoặc sẽ hoàn thành  một công việc nào đó, mà công việc đó không bị pháp luật ngăn cấm” .

“Tiền lương là khoản thu nhập mang tính thường xuyên mà nhân viên được hưởng từ công việc”, “Tiền lương được hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ hoàn thành công việc theo chức năng, nhiệm vụ được pháp luật quy định hoặc hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động”.

Khái niệm tiền lương cơ bản, tiền lương tối thiểu

“Tiền lương cơ bản là tiền lương được chính thức ghi trong các hợp đồng lao động, các quyết định về lương hay qua các thỏa thuận chính thức. Tiền lương cơ bản phản ánh giá trị của sức lao động và tầm quan trọng của công việc mà người lao động đảm nhận.”

“ Tiền lương tối thiểu là tiền lương trả cho lao động giản đơn nhất trong điều kiện bình thường của xã hội. Tiền lương tối thiểu được pháp luật bảo vệ.”

Khái niệm tiền lương cấp bậc, hệ số tiền lương theo cấp bậc

“Tiền lương cấp bậc là tiền lương áp dụng cho công nhân căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động của công nhân.”

“Hệ số tiền lương cấp bậc theo những quy định của Nhà nước là căn cứ để doanh nghiệp dựa vào đó để trả lương cho người lao động theo chất lượng và điều kiện lao động khi họ hoàn thành một công việc nhất định.”

Khái niệm mức lương, thang lương

“Mức lương là lượng tiền trả cho người lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng…) phù hợp với các cấp bậc trong thang lương. Thông thường, Nhà nước chỉ quy định mức lương bậc I hoặc mức lương tối thiểu với hệ số lương của cấp bậc tương ứng.”

“Thang lương là quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa các vị trí giống hoặc khác nhau theo trình tự và cấp bậc. Mỗi bậc trong thang lương đều có hệ số cấp bậc và tỷ lệ tiền lương khác nhau so với tiền lương tối thiểu.”

Bên cạnh những khái niệm đã đề cập ở trên, còn nhiều khái niệm có liên quan đến tiền lương. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, tiền lương với các khái niệm đã trình bày ở trên được xét là đủ. Các khái niệm này có mối quan hệ mật thiết với nhau, đồng thời tạo nên những vấn đề cơ bản cho tiền lương doanh nghiệp mà bạn đọc tìm hiểu chi tiết dưới đây.

2. Quy định về tiền lương, thang bảng lương trong doanh nghiệp

Các nội dung hữu ích về cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp bạn nên tham khảo

2.1. Quy chế tiền lương

2.1.1. Các căn cứ quy phạm pháp pháp luật của quy chế tiền lương

Hiện nay, quy chế tiền lương cho người lao động trong doanh nghiệp dựa trên các căn cứ như sau:

– Căn cứ vào Bộ luật lao động số 10/2012/QH13.

– Căn cứ vào Luật làm việc – Luật số 38/2013/QH13.

– Căn cứ vào Nghị định Số 153/2016/NĐ-CP.

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp – Luật số 68/2014/QH13.

– Căn cứ vào điều lệ tổ chức, hoạt động của mỗi công ty.

2.1.2. Phạm vi áp dụng của quy chế tiền lương

Quy chế tiền lương được áp dụng trong phạm vi như sau: toàn bộ người lao động đang làm việc tại công ty, doanh nghiệp.

3. Cách tính lương, các hình thức trả lương cơ bản trong các doanh nghiệp hiện nay

Các tính lương và các hình thức trả Lương
Các tính lương và các hình thức trả Lương

Nếu bạn quan tâm cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp, hãy tham khảo các vấn đề có liên quan ngay dưới đây nhé

Hiện nay tại Việt Nam quy chế tiền lương trong doanh nghiệp có chi tiết cụ thể như thế nào là do từng doanh nghiệp quy định. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào các quản lý. Họ cần cân nhắc tổng thể các nguồn lực, bao gồm nguồn lực bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp, từ đó có thể đưa ra quy chế và các mẫu tài chính hợp lý.

Tuy nhiên, dù cơ sở nguồn lực như thế nào thì tiền lương trong doanh nghiệp đề phải đáp ứng đầy đủ những khoản lương cơ bản. Các khoản lương doanh nghiệp cần đáp ứng đầy đủ cho người lao động bao gồm: lương chính, lương đóng bảo hiểm xã hội, lương thử việc (đối với nguwoif lao động trong thời gian thử việc), lương khoán, lương thời gian, phụ cấp và trợ cấp. Cụ thể các khoản lương này như sau:

3.1. Các khoản lương doanh nghiệp

Cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các khoản lương
Cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào các khoản lương

Các khoản lương doanh nghiệp bao gồm:

Lương chính

Lương chính cho người lao động doanh nghiệp được quy định theo Nghị định số 153/2016 NĐ-CP. Chúng được hiểu là mức lương trả cho người lao động trong thời gian làm việc hành chính và môi trường làm việc bình thường.

Lương đóng BHXH

Lương đóng BHXH là mức lương được quy định tại thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

Lương thử việc

Lương thử việc cho người lao động mới được quy định bằng 85% mức lương của công việc. Theo đó, mức 85% này phụ thuộc vào mức lương công việc của từng doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp khác nhau sẽ có sự chênh lệch khác nhau.

Lương khoán

Lương khoán được hiểu là lương dành cho các người lao động, cá nhân lao động đối với công việc có tính thời vụ.

Lương thời gian

Lương thời gian là mức lương được áp dụng cho tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp. Mức lương thời gian của mỗi doanh nghiệp là khác nhau.

Phụ cấp

Phụ cấp là mức chi phí hỗ trợ được chi trả cho các chức danh như: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng,… Mức phục cấp cho các chức danh cụ thể là khác nhau đối với mỗi công ty.

Ngoài ra, các nhân viên chính thức của doanh nghiệp cũng sẽ được hưởng mức phụ cấp. Mức phụ cấp này sẽ tùy thuộc vào điều kiện riêng của mỗi công ty trên cơ sở từng chức danh cụ thể được ghi trong hợp đồng lao động.

Các nhân viên hợp đồng được hưởng phụ cấp theo các điều khoản ghi trong hợp đồng lao động.

Trợ cấp

Thông thường, đối với các doanh nghiệp, khoản trợ cấp sẽ được ghi rõ trong hợp đồng lao động. Các khoản trợ cấp của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Ngoài ra, trợ cấp có thể khác nhau đối với từng chức danh công việc.

Tại các doanh nghiệp, thông thường có các khoản trợ cấp như sau: trợ cấp tiền thuê nhà, trợ cấp tiền xăng xe, trợ cấp ăn ca,…

3.2. Cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp

Tính lương và trả lương cho doanh nghiệp cần đảm bảo những nội dung chi tiết như sau:

Nguyên tắc tính lương và trả lương

 • Tính lương và trả lương cần tuân thủ những nguyên tắc:
 • Chính xác về số liệu.
 • Nguyên tắc đảm bảo thời gian trả lương theo đúng quy định của pháp luật và quy chế doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc tính lương dựa trên thời gian làm việc được chi tiết tại bảng chấm công.

Cách tính lương

Tiền lương doanh nghiệp được tính theo công thức như sau:

Tiền lương tháng = Tiền lương chính + phụ cấp, trợ cấp (nếu có)/ 26 * số ngày làm việc thực tế của người lao động.

Khi tính lương cần lưu ý một số vấn đề như sau:

 • Tiền lương làm thêm vào ngày thường = Tiền lương * 150% * số giờ làm thêm.
 • Tiền lương làm thêm vào ngày chủ nhật = Tiền lương * 200% * số giờ làm thêm.
 • Tiền lương làm thêm vào ngày lễ tết = Tiền lương * 300% * số giờ làm thêm.
 • Người lao động sẽ có những ngày được nghỉ mà vẫn hưởng trọn vẹn tiền lương, bao gồm: nghỉ lễ, nghỉ Tết; nghỉ khi bản thân kết hôn, con kết hôn; nghỉ khi cha, mẹ chết (cả bên chồng, vợ), vợ hoặc chồng, con chết; nghỉ phép theo đúng quy định của doanh nghiệp.

Trả lương

Thời hạn trả lương của mỗi công ty là khác nhau. Người lao động sẽ nhận lương theo thời hạn quy định của công ty. Công ty có trách nhiệm trả lương đúng thời hạn và đúng mức lương của người lao động.

Chế độ xét tăng lương

Tại các doanh nghiệp, người lao động sau khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chế độ tăng lương sẽ được xét tăng lương. Các nội dung được xét tăng lương người lao động cần quan tâm bao gồm:

 • Thời gian xét tăng lương phụ thuộc vào quy định của công ty. Thời gian của mỗi công ty khác nhau sẽ là khác nhau.
 • Thông thường, các nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ doanh nghiệp đề ra, có đủ niên hạn 2 năm ở một mức lương sẽ được xem xét tăng lương.
 • Khi xin xét tăng lương, các giấy tờ thủ tục của người lao động phải được Ban lãnh đạo xem xét và phê duyệt.
 • Mức tăng lương ở mỗi bậc lương trong doanh nghiệp giao động từ 10-20% của mức lương hiện tại người lao động đang được hưởng.

Chế độ thưởng

Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp khác nhau sẽ có chế độ thưởng khác nhau. Thông thường, các doanh nghiệp đều có các khoản mục tiền thưởng như sau:

 • Thưởng cuối năm (hay còn gọi là thưởng Tết âm lịch): Mức thưởng cụ thể thông thường tùy thuộc vào chất lượng làm việc của người lao động. Đồng thời phụ thuộc vào lợi nhuận năm đó của công ty.
 • Thưởng thâm niên lao động: Thông thường, nhân viên làm việc gắn bó với công ty từ 3 năm trở lên sẽ được xem xét và quyết định thưởng thâm niên lao động. Mức thưởng giữa các thâm niên sẽ có sự chênh lệch.
 • Thưởng các ngày lễ: Các doanh nghiệp sẽ thưởng các ngày lễ cơ bản tại Việt Nam như: 30/4 & 1/5, Ngày Quốc khánh, Tết Dương lịch. Tùy thuộc vào chất lượng công việc của người lao động, tập thể lao động; tùy vào mức độ đóng góp của cá nhân, tập thể với công ty sẽ có các mức thưởng khác nhau.
 • Thưởng doanh thu: Khi người lao động hoặc tập thể lao động đạt hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch, doanh thu đề ra, Ban Lãnh đạo sẽ xem xét và thưởng phù hợp. Thông thường, sẽ có thưởng doanh thu cho các cá nhân, các bộ phận, các phòng,…

3.3. Quy định về thang bảng lương

Thang bảng lương sẽ được phòng nhân sự xây dựng, lập hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Sau đó, Ban Lãnh đạo xem xét ký duyệt và doanh nghiệp đem nộp đúng nơi quy định của pháp luật, đảm bảo quy trình trình nộp thông tin doanh nghiệp.

Thang bảng lương là điều bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Khi xây dựng thang bảng lương cần lưu ý đến mức lương tối thiểu chung. Cần thực hiện chính xác và cập nhật mức lương mới nhất theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Hiện nay, mức lương tối thiểu chung đã tăng lên 2.760.000 VNĐ/ tháng, tính từ tháng 1/2017. Cụ thể mức lương tối thiểu  đối với các vùng chi tiết như sau:

– Vùng 1: mức tối thiểu 3.980.000 đồng tháng (tăng 230.000 VNĐ).

– Vùng 2: mức tối thiểu 3.530.000 đồng tháng (tăng 210.000 VNĐ).

– Vùng 3: mức tối thiểu 3.090.000 đồng tháng (tăng 190.000 VNĐ).

– Vùng 4: mức tối thiểu 2.760.000 đồng tháng (tăng 180.000 VNĐ).

3.4. Các hình thức trả lương và cách tính lương cơ bản

Hiện nay, doanh nghiệp có nhiều hình thức trả lương cho người lao động bao gồm: trả theo hình thức lương khoán, trả lương theo sản phẩm, trả lương theo doanh thu,… Mỗi hình thức trả lương của mỗi doanh nghiệp là khác nhau. Tuy nhiên, dù trả dưới hình thức nào cũng cần đáp ứng đúng quy định của pháp luật và những yêu cầu của công ty về thời hạn trả lương.

Trong một số trường hợp phát sinh đặc biệt, nếu doanh nghiệp không trả được lương đúng hạn theo quy định và cam kết với người lao động thì cần lưu ý những vấn đề sau:

Thời hạn chậm lương không quá 1 tháng.

Nếu chậm lương từ ngày thứ 15 trở đi, doanh nghiệp sẽ phải chịu lãi suất tối thiểu để chi trả cho người lao động. Lãi suất này được tính tương ứng khi huy động tiền gửi của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại thời điểm trả chậm cho người lao động.

4.  Quy định về các khoản trợ cấp và khấu trừ cho người lao động doanh nghiệp

Bên cạnh tiền lương, thưởng, các doanh nghiệp cần đảm bảo các khoản trợ cấp và khấu trừ cho người lao động như sau:

4.1. Bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn lao động: được áp dụng theo quy định mới mới ngày 1/6/2017 , mức điều chỉnh giảm từ 1% xuống 0,5%.

4.2. Phí công đoàn

Phí Công đoàn: Phí Công đoàn = 2x Giá trị quỹ tiền lương đóng BHXH.

4.3. Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

Về việc đóng bảo hiểm, mức đóng bảo hiểm của người lao động tại doanh nghiệp phụ thuộc vào lương thực tế và trợ cấp của doanh nghiệp. Điều này được quy định rõ bởi thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Đối tượng tham gia đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp bao gồm:

– Những người có hợp đồng lao động đối với doanh nghiệp trong thời hạn ít nhất 3 tháng.

– Lao động thử việc, có hợp đồng lao động từ 1-3 tháng.

– Các nhà quản lý doanh nghiệp có lương.

– Trong trường hợp người lao động có 2 hợp đồng lao động trở lên thì sẽ tiến hành đóng bảo hiểm theo hợp đồng giao kết thứ nhất.

 Phương thức đóng bảo hiểm trong doanh nghiệp hiện nay bao gồm:

– Đóng bảo hiểm định kỳ hằng tháng.

– Đóng bảo hiểm theo thời gian 3-6 tháng một lần.

– Đóng bảo hiểm theo địa bàn.

Ngoài ra, còn có một số nội dung khác về quy định về các khoản trợ cấp và khấu trừ cho người lao động doanh nghiệp. Tuy nhiên, những nội dung thứ yếu này bạn đọc có thể nghiên cứu những bài viết khác.

5. Tham khảo mẫu quy chế tiền lương thưởng, phụ cấp cho người lao động của công ty Kế toán Thiên Ưng

Bạn đọc hãy tham khảo mẫu quy chế, lưu ý về cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp theo các hình ảnh tham khảo dưới đây:

Kết luận

Với những chia sẻ chi tiết về cách tính lương và trả lương trong doanh nghiệp, bài viết hy vọng đã mang đến cho quý bạn đọc những thông tin hữu ích. Đối với người lao động, tiền lương và những vấn đề liên quan đến tiền lương là vô cùng quan trọng. hãy tìm hiểu chi tiết và trở thành người lao động tinh tế để đáp ứng và được hưởng đầy đủ lương thưởng bạn nhé.

Gửi CV có ngay việc làm