Hợp đồng lao động là gì? Những điều cần biết về hợp đồng lao động

Quan hệ lao động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân, tổ chức mà nó còn có sự ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Vì vậy khi tham gia quan hệ này, các chủ thể cần phải thực hiện giao kết hợp đồng trên cơ sở sự bình đẳng, thỏa thuận và tuân theo pháp luật. Những điều cần biết về hợp đồng lao động là gì sẽ giúp các chủ thể trong quan hệ lao động bảo vệ tốt hơn quyền lợi của mình.

Hợp đồng lao động là gì?

Hợp đồng lao động chính là hình thức thỏa thuận tự nguyện về quyền lợi giữa người sử dụng lao động (hay còn gọi là người chủ) với người lao động (hay còn gọi là người làm thuê). Trong đó, nội dung hợp đồng phải nêu rõ được quyền, nghĩa vụ của hai bên khi tham gia quan hệ mua bán này.

Hợp đồng được hai bên bàn bạc và tự thỏa thuận về nội dung. Tuy nhiên phải đảm bảo tuân theo đúng quy định của pháp luật về hợp đồng như: độ tuổi giao kết hợp đồng, các loại hợp đồng,…

Tại sao phải làm hợp đồng lao động?

Quan hệ lao động phát sinh được tính từ khi hai bên thực hiện ký kết hợp đồng. Đây là bản hợp đồng có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối với các chủ thể ký kết mà còn cả đối với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động. Đối với người lao động và người sử dụng lao động thì việc kết giao hợp đồng sẽ là căn cứ, cơ sở để họ được hưởng các quyền lợi và thực hiện các nghĩa vụ của mình.

Nếu không may xảy ra tranh chấp trong lao động thì đây sẽ là những chứng cứ quan trọng để họ bảo vệ được quyền lợi hợp pháp của mình trước pháp luật. Đối với các cơ quan quản lý nhà nước về lao động thì thông qua hợp đồng sẽ giúp kiểm tra, giám sát được việc tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động của các chủ thể một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các loại hợp đồng lao động phổ biến là gì

Các loại hợp đồng lao động phổ biến là gì

Hiện nay, hợp đồng lao động được chia thành nhiều loại theo từng tiêu chí. Nếu xét về hình thức hợp đồng thì được phân thành hợp đồng được lập thành văn bản và hợp đồng giao kết bằng lời nói (miệng). Trong hai loại hợp đồng này thì hợp đồng dưới dạng văn bản có giá trị pháp lý cao hơn và là hợp đồng bắt buộc phải có trong một số quan hệ lao động nhất định. Nếu xét theo thời hạn của hợp đồng thì hợp đồng được chia thành 2 loại.

Một loại là hợp đồng không quy định về thời gian kết thúc hợp đồng, đây được gọi là hợp đồng không xác định thời hạn. Hợp đồng xác định thời hạn là những hợp đồng xác định rõ thời hạn mà hai bên sẽ kết thúc hợp đồng. Thường thì loại hợp đồng này có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng.

Loại thứ ba là hợp đồng theo mùa vụ, tính chất công việc, hoặc những hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng. Các chủ thể có thể dựa vào tính chất công việc để lựa chọn loại hợp đồng lao động cho phù hợp.

Tại sao phải làm hợp đồng lao động

Các điều khoản quan trọng cần lưu ý trong hợp đồng lao động là gì

Vì hợp đồng được lập là dựa trên sự thỏa thuận của người sử dụng lao động với người lao động cụ thể. Do đó không hề có quy định cụ thể về các điều khoản trong hợp đồng. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi của mình được tốt nhất khi thì kết giao hợp đồng các chủ thể chú ý một số điều khoản quan trọng sau:

Trước tiên là các điều khoản về công việc phải làm và tiền lương trả cho công việc mà người lao động sẽ tham gia. Trong hợp đồng phải ghi rõ công việc mà người lao động phải làm, địa điểm làm việc. Tương ứng với công việc đó là số tiền lương mà người lao động sẽ nhận được.

Tiền lương này phải được ghi rõ trong hợp đồng cả bằng số và bằng chữ. Bên cạnh đó, hình thức trả lương, thời gian trả lương cũng phải được bổ sung đầy đủ. Trong hợp đồng cũng cần có các điều khoản quy định. Với các vấn đề như bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, nâng lương, đào tạo bồi dưỡng, bồi thường thiệt hại,…

Mẫu hợp đồng lao động tham khảo

Khi ký kết hợp đồng lao động. Các chủ thể có thể tự đánh máy hợp đồng theo nội dung thỏa thuận hoặc có thể sử dụng một số hợp đồng mẫu như sau:

Hợp đồng lao độngMẫu hợp đồng lao động cơ bản

hợp đồng lao đông không thời hạn

Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

hợp đồng lao động thời vụMẫu hợp đồng lao động thời vụ

Các chủ thể khi tham gia vào quan hệ lao động cần phải đánh giá đúng về vai trò của hợp đồng. Và nhất là sau khi ký kết phải tôn trọng và thực hiện đúng các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nếu bạn cần tư vấn về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của các bên tham gia hợp đồng khi giao kết việc làm Đà Nẵng mới thì hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

Gửi CV có ngay việc làm